STATSBYGG ØST INDRE ØSTFOLD FENGSEL TRØGSTAD (Orgnr. 999043224)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 999043224
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST INDRE ØSTFOLD FENGSEL TRØGSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Indre Østfold Fengsel Kroksundveien 71, 1860 TRØGSTAD
Forretningskommune: TRØGSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 23-10-2012
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet