BUFETAT MIDT HUMLA AKUTTSENTER (Orgnr. 998723221)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 998723221
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT HUMLA AKUTTSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 36
Forretningsadresse: Humla, 6020 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 18-08-2012
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.