STATSBYGG VEST ARENDAL FENGSEL (Orgnr. 996822583)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 996822583
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG VEST ARENDAL FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Parkveien 6, 4838 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 13-04-2011
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet