BUFETAT SØR LUNDE BEHANDLINGSSENTER (Orgnr. 996670236)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 996670236
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR LUNDE BEHANDLINGSSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 40
Forretningsadresse: Lundeveien 171, 4640 SØGNE
Forretningskommune: SØGNE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 08-03-2011
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.