BUFETAT SØR BUSKERUD UNGDOMSHJEM VESTRE KJENNER (Orgnr. 996442373)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 996442373
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR BUSKERUD UNGDOMSHJEM VESTRE KJENNER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 22
Forretningsadresse: Vestre Kjennervei 33, 3420 LIERSKOGEN
Forretningskommune: LIER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 19-01-2011
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.