BUFETAT SØR BUSKERUD UNGDOMSHJEM ORIEN (Orgnr. 996441679)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 996441679
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR BUSKERUD UNGDOMSHJEM ORIEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 22
Forretningsadresse: Loesmoveien 57, 3300 HOKKSUND
Forretningskommune: ØVRE EIKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 19-01-2011
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.