BEFETAT VEST SKJOLDVEGEN BARNEVERNSENTER AVD ENETILTAK (Orgnr. 996279294)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 996279294
Navn/foretaksnavn: BEFETAT VEST SKJOLDVEGEN BARNEVERNSENTER AVD ENETILTAK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Nedre Smøråsvegen 18, 5238 RÅDAL
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 08-12-2010
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.