BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER BERGEN AVD MORVIK (Orgnr. 996279286)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 996279286
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER BERGEN AVD MORVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 13
Forretningsadresse: Lokketomarka 24, 5136 MJØLKERÅEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 08-12-2010
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.