STATSBYGG NORD KYSTVERKET 4. DISTRIKT KABELVÅG (Orgnr. 995900572)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995900572
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG NORD KYSTVERKET 4. DISTRIKT KABELVÅG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Finnesveien 14, 8310 KABELVÅG
Forretningskommune: VÅGAN
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 06-09-2010
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet