FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER (Orgnr. 995711044)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995711044
Navn/foretaksnavn: FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 17
Forretningsadresse: Tordenskiolds gate 12, 160 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8172 Dep, 34 OSLO
Registrert dato: 06-07-2010
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 56670

Lenker til interne ressurser