BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET HOMANSBYEN (Orgnr. 995688220)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995688220
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET HOMANSBYEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 21
Forretningsadresse: Oscars gate 20, 352 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 29-06-2010
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.