BUFETAT SØR BUSKERUD OG VESTFOLD UNGDOMSSENTER SUNDSTEDTRÅKKA (Orgnr. 995269260)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995269260
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR BUSKERUD OG VESTFOLD UNGDOMSSENTER SUNDSTEDTRÅKKA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 58
Forretningsadresse: Storgata 62 - 64, 3303 HOKKSUND
Forretningskommune: ØVRE EIKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 09-03-2010
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.