NAV ØST-VIKEN 3 HAMBROS PLASS (Orgnr. 995053012)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995053012
Navn/foretaksnavn: NAV ØST-VIKEN 3 HAMBROS PLASS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2, 164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6603 St. Olavs plass, 129 OSLO
Registrert dato: 20-01-2010
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet