STATSBYGG VEST SANDEID FENGSEL (Orgnr. 994970208)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994970208
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG VEST SANDEID FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Sandeidvegen 635, 5585 SANDEID
Forretningskommune: VINDAFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 09-01-2010
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet