NAV AGDENES (Orgnr. 994842145)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994842145
Navn/foretaksnavn: NAV AGDENES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Rådhuset, 7316 LENSVIK
Forretningskommune: AGDENES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 100, 7315 LENSVIK
Registrert dato: 02-12-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet