BUFETAT VEST SANDNES UNGDOMSSENTER (Orgnr. 994821962)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994821962
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST SANDNES UNGDOMSSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 68
Forretningsadresse: Mindeveien 8A, 4327 SANDNES
Forretningskommune: SANDNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 26-11-2009
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.