NAV FÆRDER (Orgnr. 994672983)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994672983
Navn/foretaksnavn: NAV FÆRDER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 37
Forretningsadresse: Tinghaugveien 14, 3140 NØTTERØY
Forretningskommune: FÆRDER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 250 Borgheim, 3163 NØTTERØY
Registrert dato: 21-10-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56621

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet