NAV MOSS (Orgnr. 994672878)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994672878
Navn/foretaksnavn: NAV MOSS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 45
Forretningsadresse: Kongens gate 34, 1530 MOSS
Forretningskommune: MOSS
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 21-10-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56596

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet