NAV LEKSVIK (Orgnr. 994486187)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994486187
Navn/foretaksnavn: NAV LEKSVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Kommunehuset, 7120 LEKSVIK
Forretningskommune: INDRE FOSEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 03-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56554

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet