NAV ASKIM (Orgnr. 994477757)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994477757
Navn/foretaksnavn: NAV ASKIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 21
Forretningsadresse: Kirkegata 5, 1830 ASKIM
Forretningskommune: ASKIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 273, 1802 ASKIM
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56586

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet