BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER BERGEN AVD FLSTØY (Orgnr. 994404466)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994404466
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER BERGEN AVD FLSTØY
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 13
Forretningsadresse: Flatøyvegen 45, 5918 FREKHAUG
Forretningskommune: MELAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 12-08-2009
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.