BUFETAT VEST BJØRGVIN UNGDOMSSENTER BØNESSKOGEN (Orgnr. 994402404)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994402404
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST BJØRGVIN UNGDOMSSENTER BØNESSKOGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 30
Forretningsadresse: Bønesskogen 333, 5154 BØNES
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 11-08-2009
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.