BUFETAT VEST BERGEN AKUTTSENTER AVD KLOKKARLIA (Orgnr. 994401440)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994401440
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST BERGEN AKUTTSENTER AVD KLOKKARLIA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 58
Forretningsadresse: Klokkarlia 20, 5223 NESTTUN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 11-08-2009
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.