NAV GRIMSTAD (Orgnr. 994007688)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994007688
Navn/foretaksnavn: NAV GRIMSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 30
Forretningsadresse: Skolegaten 2, 4876 GRIMSTAD
Forretningskommune: GRIMSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 23-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56547

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet