NAV HVALER (Orgnr. 993619558)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993619558
Navn/foretaksnavn: NAV HVALER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Storveien 32, 1680 SKJÆRHALDEN
Forretningskommune: HVALER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 04-02-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56335

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet