NAV ENEBAKK (Orgnr. 993585351)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993585351
Navn/foretaksnavn: NAV ENEBAKK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: Prestegårdsveien 3, 1912 ENEBAKK
Forretningskommune: ENEBAKK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 53, 1912 ENEBAKK
Registrert dato: 28-01-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56511

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet