BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER AVD SOLSTRAND (Orgnr. 993332968)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993332968
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER AVD SOLSTRAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 25
Forretningsadresse: Åsaveien 662, 3512 HØNEFOSS
Forretningskommune: RINGERIKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 18-11-2008
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.