NAV FALKEBORG (Orgnr. 993267856)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993267856
Navn/foretaksnavn: NAV FALKEBORG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 121
Forretningsadresse: Peder Falcks veg 31A, 7044 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2994 Torgarden, 7438 TRONDHEIM
Registrert dato: 30-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56452

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet