NAV HAREID ¿ ULSTEIN ¿ SANDE AVD SANDE (Orgnr. 993267333)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993267333
Navn/foretaksnavn: NAV HAREID ¿ ULSTEIN ¿ SANDE AVD SANDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: , 6084 LARSNES
Forretningskommune: SANDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 30-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56436

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet