NAV MARNARDAL (Orgnr. 993264059)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993264059
Navn/foretaksnavn: NAV MARNARDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Nordre Heddeland 26, 4534 MARNARDAL
Forretningskommune: MARNARDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 30-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56448

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet