NAV SKI (Orgnr. 993255149)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993255149
Navn/foretaksnavn: NAV SKI
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 35
Forretningsadresse: Idrettsveien 18, 1400 SKI
Forretningskommune: SKI
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 373, 1402 SKI
Registrert dato: 28-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56369

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet