NAV ÅS (Orgnr. 993218804)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993218804
Navn/foretaksnavn: NAV ÅS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: Moerveien 2, 1430 ÅS
Forretningskommune: ÅS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 144, 1431 ÅS
Registrert dato: 20-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56426

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet