NAV MELDAL (Orgnr. 992982322)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992982322
Navn/foretaksnavn: NAV MELDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Rådhuset Kvamsveien 2, 7336 MELDAL
Forretningskommune: MELDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 16-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56384

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet