NAV HALSA (Orgnr. 992973064)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992973064
Navn/foretaksnavn: NAV HALSA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Kommunehuset, 6683 VÅGLAND
Forretningskommune: HALSA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56404

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet