NAV FROLAND (Orgnr. 992972572)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992972572
Navn/foretaksnavn: NAV FROLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: Frolandssenteret 1, 4820 FROLAND
Forretningskommune: FROLAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 13-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56399

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet