NAV ULLENSAKER (Orgnr. 992972475)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992972475
Navn/foretaksnavn: NAV ULLENSAKER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 46
Forretningsadresse: Trondheimsvegen - Jessheim 82, 2050 JESSHEIM
Forretningskommune: ULLENSAKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 499, 2051 JESSHEIM
Registrert dato: 13-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56401

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet