BUFETAT MIDT MST SUNNMØRE (Orgnr. 992567376)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992567376
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT MST SUNNMØRE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Nygardsvegen 2, 6103 VOLDA
Forretningskommune: VOLDA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 17-04-2008
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet