NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER DRAMMEN AVD HØNEFOSS (Orgnr. 992439092)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992439092
Navn/foretaksnavn: NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER DRAMMEN AVD HØNEFOSS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Hønefoss bru 3, 3510 HØNEFOSS
Forretningskommune: RINGERIKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 3640, 3007 DRAMMEN
Registrert dato: 13-03-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.