BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER RØYNEBERG (Orgnr. 991943323)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991943323
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER RØYNEBERG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 58
Forretningsadresse: Markensringen 48-50, 4052 RØYNEBERG
Forretningskommune: SOLA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 14-11-2007
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.