DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT (Orgnr. 991825827)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991825827
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 339
Forretningsadresse: Grev Wedels plass 9, 151 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1382 Vika, 114 OSLO
Registrert dato: 15-10-2007
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 40601

Lenker til interne ressurser