NAV SANDE (Orgnr. 991382062)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991382062
Navn/foretaksnavn: NAV SANDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Prestegårdsalleen 35, 3070 SANDE I VESTFOLD
Forretningskommune: SANDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 300, 3071 SANDE I VESTFOLD
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56287

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet