NAV VINJE (Orgnr. 991381791)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991381791
Navn/foretaksnavn: NAV VINJE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: , 3890 VINJE
Forretningskommune: VINJE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56296

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet