NAV NANNESTAD (Orgnr. 991378243)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991378243
Navn/foretaksnavn: NAV NANNESTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: Teiealleen 9, 2030 NANNESTAD
Forretningskommune: NANNESTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 34, 2031 NANNESTAD
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56272

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet