NAV SVELVIK (Orgnr. 991377158)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991377158
Navn/foretaksnavn: NAV SVELVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Åsgaten 24, 3060 SVELVIK
Forretningskommune: SVELVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 40, 3061 SVELVIK
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56229

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet