NAV STEINKJER (Orgnr. 991371133)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991371133
Navn/foretaksnavn: NAV STEINKJER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 31
Forretningsadresse: Rådhuset Kongens gate 39, 7713 STEINKJER
Forretningskommune: STEINKJER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Servicrboks 2530, 7729 STEINKJER
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56267

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet