NAV LEKA (Orgnr. 991371109)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991371109
Navn/foretaksnavn: NAV LEKA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Lekatun, 7994 LEKA
Forretningskommune: LEKA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56261

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet