NAV TRØNDELAG AVD STEINKJER (Orgnr. 991355065)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991355065
Navn/foretaksnavn: NAV TRØNDELAG AVD STEINKJER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 29
Forretningsadresse: Statens hus Strandvegen 38, 7713 STEINKJER
Forretningskommune: STEINKJER
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 7734 STEINKJER
Registrert dato: 11-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56763

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet