NAV TVEDESTRAND (Orgnr. 990230714)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990230714
Navn/foretaksnavn: NAV TVEDESTRAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: c/o Dønnesgården Bibliotekveien 4, 4900 TVEDESTRAND
Forretningskommune: TVEDESTRAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 05-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56175

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet