BUFETAT VEST MST HAUGESUND (Orgnr. 989929410)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 989929410
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST MST HAUGESUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Haraldsgata 15, 5528 HAUGESUND
Forretningskommune: HAUGESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 12-06-2006
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet