BUFETAT MIDT GILANTUNET UNGDOMSHJEM (Orgnr. 989679821)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 989679821
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT GILANTUNET UNGDOMSHJEM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 57
Forretningsadresse: Gåsbakken, 7213 GÅSBAKKEN
Forretningskommune: MELHUS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 01-04-2006
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.